Photogallery - 4^ giornata 2015/2016 Il Bisonte - Igor Gorgonzola Novara (Fotobob)